glasvochtaandoeningen

Glasvochtaandoeningen

Glasvochtaandoeningen

Onze specialisten in glasvochtaandoeningen

Maak een afspraak bij één van de Cadix oogartsen gespecialiseerd in glasvochtaandoeningen.

Dr. Feron Eric - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Feron Eric

Vitreoretinaal chirurg
Dr. Depla Jozef - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Depla Jozef

Vitreoretinaal chirurg
Dr. Veckeneer Marc - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Veckeneer Marc

Vitreoretinaal chirurg

Neuro-oftalmologie

Neuro-oftalmologie

Neuro-oftalmologie

Symptomen van neuro-oftalmologie

Het beeld dat ons oog opneemt moet nog een lange weg afleggen tot in de hersenen ,alvorens aldaar verwerkt te worden tot de visuele informatie die we verkrijgen.

Om een beeld te nemen , worden onze ogen  gestuurd om te bewegen, aangedreven door oogspieren die bezenuwd worden én gestuurd worden door de hersenen. Deze spieren, deze zenuwen , dit deel van de hersenen moet gevoed worden door bloedvaten. Een combinatie van oog- , doorbloeding- , zenuwbaan -, hersenproblemen kan zeer complexe ziektebeelden geven ,die onderzocht en behandeld worden in de neuro- oftalmologie , al of niet in samenspraak met collega’s van andere disciplines.

 

Enkele voorbeelden

 • Abnormale oogbewegingen (oftalmoparese of nystagmus)
 • Dubbel zicht
 • Intracraniale letsels die de visuele baan aantasten
 • Ischemische optische neuropathie
 • Migraine en gerelateerde visuele klachten
 • Zwelling van de optische schijf (papiloedeem of papiloedeem)
 • Optische neuritis en andere oogzenuwproblemen
 • Pupilafwijkingen
 • Onverklaarbaar verlies van gezichtsvermogen
 • Gezichtsvelddefecten

Neuro-oftalmologie

Onze specialisten in neuro-oftalmologie

Maak een afspraak bij één van de Cadix oogartsen gespecialiseerd in neuro-oftalmologie.

dr. Al-Saddi Mohammed - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Al-Saddi Mohammed

Neuro-oftalmologie, cataract heelkunde & glaucoom

pterygium

Pterygium

Pterygium

Symptomen van een pterygium

Het komt vaker voor bij mensen die veel buitenshuis actief zijn, droge ogen hebben en vooral veel bloot staan aan zonlicht. Hoewel veel mensen geen hinder ondervinden van een pterygium, kan het op termijn irritatie veroorzaken en het zicht beïnvloeden.

Diagnose

De diagnose van een pterygium wordt gesteld door middel van een klinisch onderzoek met de spleetlamp.


Behandeling van een ptergium

Pterygium

In een beginstadium kunnen kunsttranen en het dragen van een zonnebril de verdere progressie van een ptergium tegenhouden. In een gevorderd stadium wordt het pterygium heelkundig verwijderd. Hierbij wordt onder lokale verdoving het pterygium verwijderd en overdekt met een greffe van slijmvlies (conjunctiva). Dit laatste is noodzakelijk omdat anders de kans op recidief zeer groot is. De hechtingen van de slijmvliesgreffe kunnen tijdelijk een lichte irritatie veroorzaken maar resorberen spontaan. Een nabehandeling met cortisone en antibiotische druppels zorgt er voor dat het oog goed geneest.

Onze specialisten in een pterygium

Maak een afspraak bij één van de Cadix oogartsen gespecialiseerd in een pterygium.

Dr Caen Sofie - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Caen Sofie

Oculoplastisch, traanweg en cataract specialist
dr. Zeyen Philippe - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Zeyen Philippe

Cataract, Cornea en Refractief chirurg

aandoeningen hoornvlies

Aandoeningen van het hoornvlies

Aandoeningen
van het hoornvlies

Opbouw van het hoornvlies

Het is opgebouwd uit 3 cellagen (epitheel, stroma en endotheel) en enkele tussenlagen. De buitenste epitheelcellaag is ongeveer vijf cellagen dik en vormt de barrière met de buitenwereld, daarvan enkel nog afgescheiden door de traanfilm. Deze laag is zeer kwetsbaar voor verwondingen maar herstelt gelukkig ook zeer snel. De dikste cellaag is het stroma en de binnenste endotheel cellaag is slechts één cellaag dik.

aandoeningen hoornvlies

Onze specialisten in aandoeningen van het hoornvlies

Maak een afspraak bij één van de Cadix oogartsen gespecialiseerd in aandoeningen van het hoornvlies.

dr. Zeyen Philippe - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Zeyen Philippe

Cataract, Cornea en Refractief chirurg

hoornvliesgreffe

Hoornvliesgreffe

Hoornvliesgreffe

Symptomen van hoornvliesgreffe

Een corneatransplantatie kan zo een verbetering van zicht geven wanneer schade aan de cornea niet meer kan verbeterd worden door andere behandelingen.

Indicaties voor een corneatransplantatie zijn:

 • Cornea dystrofie (bv. Fuchs) : degeneratieve aandoening die vertroebeling van de cornea veroorzaakt
 • Cornea litteken na bijvoorbeeld een infectie of een trauma
 • Corneaal abces of ulcus waarbij perforatie van de cornea dreigt
 • Keratoconus : een degeneratieve aandoening waardoor deze progressief verdunt en uitstulpt

Hoornvliesgreffe

Soorten corneatransplantatie

Er bestaan tegenwoordig verschillende types van corneatransplantatie welke een beter resultaat geven afhankelijk van de locatie van de vervorming of vertroebeling van de cornea. Wanneer de volledige dikte van de cornea vervangen moet worden, zal een volledige corneatransplantatie of penetrerende keratoplastie aangewezen zijn. Bij een achterste lamellaire corneatransplantatie (DSAEK of DMEK) wordt enkel het achterste deel van de cornea getransplanteerd. Indien nodig kan in dezelfde of in een latere operatietijd ook de cataract worden verwijderd.

De donorcornea’s die voor een dergelijke transplantatie worden gebruikt zijn afkomstig van een weefselbank en moeten voldoen aan talrijke en zeer strenge criteria en kwaliteitstesten. Mede hierdoor is de beschikbaarheid van de donorcornea’s  en de wachttijd voor de ingreep sterk wisselvallig.


Behandeling van hoornvliesgreffe

hoornvliesgreffe

Verloop van de heelkundige procedure

 • De ingreep verloopt onder lokale of algemene anesthesie
 • De donor greffe wordt klaargemaakt, hetzij over de volledige dikte, hetzij enkel het achterste deel van de donor cornea
 • Het beschadigde of zieke deel van de receptor cornea wordt verwijderd
 • Bij een volledige corneatransplantatie wordt de donor greffe wordt over 360° gehecht. Bij een DSAEK en een DMEK wordt de achterste lamellaire greffe in het oog ingebracht en door middel van een luchtbel op zijn plaats gehouden.
 • In overleg met de chirurg wordt de patiënt dezelfde dag ontslagen of zal hij enkele dagen opgenomen blijven

Na de behandeling

Na de ingreep wordt het oog afgedekt met een verband en oogschelp en wordt gestart met de nabehandeling. Antibiotische druppels beschermen het geopereerde oog tegen infectie en cortisone druppels tegen afstoting. De behandeling met cortisone druppels zal traag worden afgebouwd over 6 maanden tot 1 jaar en mogelijks dient een levenslange onderhoudsbehandeling te worden gegeven. Regelmatige controles zijn vereist voor een goede opvolging, zeker in de beginperiode.

Zware fysiek inspanningen, (water)sport en sauna zijn verboden tijdens de eerste maand. De normale dagelijkse activiteiten en (beeldscherm)werk kunnen meestal snel worden hervat.

De snelheid waarmee het zicht zich hersteld kan schommelen tussen enkele weken en meerdere maanden en is onder andere afhankelijk van de type transplantatie. Een aangepaste bril of contactlenzen zullen zo snel als mogelijk worden voorgeschreven.

Resultaten

Cornea transplantaties hebben een hoog slaagpercentage en bieden talrijke voordelen:

 • Verbetering van het zicht door het herstel van de transparantie van het hoornvlies
 • Verbetering van het uitzicht van het oog wanneer een litteken of vertroebeling het natuurlijke uitzicht van het oog aantast
 • Verbetering van pijn en hinder wanneer de transplantatie werd uitgevoerd igv een abces of een litteken dat discomfort veroorzaakt

Risico's

In vergelijking met een volledige corneatranspantatie worden er bij lamellaire transplantaties minder en kleinere incisies gemaakt en zijn er minder hechtingen nodig. Hierdoor is de genezing sneller en de kans op complicaties kleiner.

De belangrijkste complicaties na een corneatransplantatie zijn:

 • Wondlekkage bij een volledige corneatransplantatie
 • dislocatie van de lamellaire greffe die wordt hersteld door een nieuwe luchtbel in te brengen
 • Een afstotingsreactie van de transplantatie : deze is zeer zeldzaam in vergelijking met andere transplantaties, maar is steeds mogelijk, ook jaren na de ingreep
 • (inwendige) ontsteking
 • secundair glaucoom

Mogelijke symptomen van deze complicaties zijn verminderd zicht, pijn, roodheid en lichtgevoeligheid. Bij een snelle diagnose kan elk van deze complicaties adequaat behandeld worden. In geval van een afstotingsreactie zal een behandeling worden gestart met cortisone oogdruppels of zal in zeldzame gevallen leiden tot een nieuwe transplantatie.

Onze specialisten in hoornvliesgreffe

Maak een afspraak bij één van de Cadix oogartsen gespecialiseerd in hoornvliesgreffe.

dr. Zeyen Philippe - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Zeyen Philippe

Cataract, Cornea en Refractief chirurg

retinale veneuze occlusie - rvo

Retinale veneuze occlusie (RVO) of trombose

Retinale veneuze occlusie (RVO)
of trombose

Symptomen van retinale veneuze occlusie (RVO) of trombose

Types RVO

retinale veneuze occlusie - rvo

Centrale retinale veneuze occlusie (CRVO)

Bij deze vorm is de centrale retinale vene (de hoofdader) geblokkeerd.

rvo

Branch retinal vein occlusion (BVO)

Als slecht één van de vertakkingen van centrale retinale vene geblokkeerd is,

De oorzaken van RVO

 • Vaatsclerose
 • hoge bloeddruk
 • diabetes
 • glaucoom
 • stollingsproblemen

De symptomen van RVO

De ernst van de symptomen van RVO zijn afhankelijk van de uitgebreidheid van de trombose, de mate van ischemie thv het netvlies (tgv zuurstofgebrek) en de aanwezigheid al dan niet van maculair oedeem (vochtopstapeling thv het centrale netvlies). De symptomen zijn een (plotse) vermindering van het zicht, beeldvervorming of vlekken in het zicht. Er is geen roodheid van het oog en geen pijn.

De diagnose van RVO

Oogfundusonderzoek
Dit is een onderzoek van het netvlies waarbij er met een speciale lens doorheen de pupil naar het netvlies gekeken wordt. Om dit onderzoek goed te kunnen uitvoeren dient de pupil eerst verwijd te worden dmv oogdruppels. Hierdoor zal het zicht gedurende enkele uren wazig zijn (niet zelf met de wagen rijden).

OCT (oculaire coherentie tomografie)
Met behulp van dit onderzoek zien we het netvlies in dwarsdoorsnede en kan de aanwezigheid van maculair oedeem of (in een latere faze) de verdunning van het netvlies) beoordeeld worden. Dit onderzoek is niet invasief en niet pijnlijk.

Fluoangiografie
Bij dit onderzoek wordt een kleurstof (fluoresceïne) via een ader ingespoten; de kleurstof verplaatst zich binnen enkele seconden naar de bloedvaten van het netvlies waardoor we die, met behulp van een speciale digitale camera, in beeld kunnen brengen en eventuele pathologie aantonen. Ook voor dit onderzoek dient de pupil verwijderd te worden. Sommige patiënten kunnen zich wat misselijk voelen tijdens het onderzoek. In zeldzame gevallen is een allergische reactie mogelijk (voornamelijk mensen met ook  een allergie voor bepaalde voeding zoals schaaldieren, aardbeien, noten,..). Na het onderzoek zal de huid en urine gedurende 24u geel gekleurd zijn.


Behandeling van RVO

De behandeling van RVO is erop gericht om enerzijds de onderliggende aandoening te behandelen (cardiovasculair nazicht) en anderzijds de visus te verbeteren en eventuele verwikkelingen te voorkomen:

 • Intravitreale injecties: medicatie zoals anti-vasculaire endotheliale groeifactor (anti-VEGF) of corticosteroïden kunnen in het oog ingespoten worden om het maculair oedeem te verminderen en de visus te verbeteren.
 • Laserbehandeling: In het geval van belangrijk zuurstofgebrek (ischemie) thv het netvlies zal deze zone met de laser behandeld worden om verder complicaties te voorkomen.
 • Heelkunde: In sommige gevallen kan heelkunde nodig zijn om het bloed uit de ooggel te verwijderen.

De prognose van RVO

De prognose van RVO is afhankelijk van verschillende factoren zoals uitgebreidheid van de trombose, de mate van retinale ischemie, de aanwezigheid van maculair oedeem, de duur van de symptomen, etc. Terwijl de meesten een gedeeltelijk of volledig herstel van het zicht kennen, is er bij sommigen een permanent verlies van het zicht.

TIP om naar de consultatie te komen: Bij uw consultatie kan u dilaterende druppels in de ogen krijgen. U kan dan niet zelfstandig naar huis rijden. Zorg dus voor begeleiding of kom met het openbaar vervoer

Onze specialisten in retinale veneuze occlusie (RVO)

Maak een afspraak bij één van de Cadix oogartsen gespecialiseerd in retinale veneuze occlusie (RVO).

Dr. Cosemans Ine - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Cosemans Ine

Medisch retina specialist
Dr. Heremans Liesbet - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Heremans Liesbet

Cataractchirurg & medische retina specialist

netvliesscheur

Netvliesscheur

Netvliesscheur

Symptomen van een netvliesscheur

Het netvlies is onontbeerlijk voor de registratie van beelden. In het netvlies kunnen spontaan of door een ongeval scheurtjes of gaatjes komen. De kans bestaat dat er daardoor vocht achter het netvlies terechtkomt. Dit wordt dan een netvliesloslating genoemd. Zolang het netvlies echter niet heeft losgelaten, kan een scheurtje of gaatje met laser worden behandeld.

Wat zijn de oorzaken van een netvliesscheur?

Een defect of onderbreking in het netvlies kan de vorm aannemen van een gaatje of van een scheur.

 • Gaatjes ontstaan doorgaans door slijtage van het netvlies. Meestal ter hoogte van een dunne of zwakke plek aan de zijkant (de periferie) van het netvlies. Soms lijkt een zwakke plek net een slakkenspoor of raster. Deze wordt dan ook “snail track of lattice” netvliesdegeneratie genoemd. Dunne plekken aan de zijkant van het netvlies komen trouwens vaker voor bij hoge bijziendheid.
 • Scheurtjes ontstaan vaak op plaatsen waar het netvlies erg stevig vastzit aan het glasvocht. Glasvocht is de geleiachtige substantie waarmee de oogbol is gevuld. Een scheur ontstaat meestal spontaan op het moment van een glasvochtloslating. Tijdens dit proces wordt het glasvocht namelijk beweeglijk en komt er een trekkracht op dat deel van het netvlies waar het glasvocht nog aan vastzit. Meestal is dit aan de zijkant (het perifere deel) van het netvlies, dat ook wel de glasvochtbasis wordt genoemd.

netvliesscheur

Wat zijn de verschijnselen bij een netvliesscheur?

Er kan sprake zijn van een scheur of gaatje in het netvlies zonder dat er klachten optreden. Meestal wordt dit dan toevallig door de oogarts tijdens een onderzoek ontdekt. Dit geldt overigens meer voor gaatjes dan voor scheurtjes. Scheurtjes in het netvlies treden namelijk meestal op bij een glasvochtloslating, die meestal wel klachten geeft.

Bij het scheuren van het netvlies ontstaat geen pijn. Patiënten wachten hierdoor weleens te lang, voordat ze contact met hun arts opnemen.

Wanneer er klachten optreden bij een netvliesscheur, dan zijn dit in feite de klachten die het gevolg zijn van:

 • een glasvochtloslating, zoals lichtflitsen en bewegende vlekken zien
 • een glasvochtbloeding, zoals bewegende donkere slierten of een donkere waas zien
 • een netvliesloslating, zoals een donkere schaduw aan de zijkant zien.

Hoe wordt de diagnose van een netvliesscheur gesteld?

Bij typische klachten van een glasvochtloslating of bij routineonderzoek, kan het netvlies door de oogarts onderzocht worden. Hij zal het netvlies bekijken met behulp van een oogspiegel, nadat de pupil met oogdruppels wijder is gemaakt. Met name de zijkant (periferie) van het netvlies wordt onderzocht, omdat eventuele scheurtjes hier meestal ontstaan. Om het netvlies gedetailleerd te kunnen onderzoeken, wordt een zogenaamd driespiegelcontactglas op het oog gezet. Dit gebeurt nadat het oog is verdoofd door middel van druppeltjes. Een driespiegelcontactglas heeft een aantal kleine spiegeltjes waarmee de oogarts het netvlies tot in de uiterste hoekjes kan bekijken.


Behandeling van en netvliesscheur

netvliesscheur
netvliesscheur
netvliesscheur

Met laser

Scheurtjes of gaatjes in het netvlies kunnen tot een netvliesloslating leiden. Om dit te voorkomen, moeten ze met laserapparatuur worden behandeld. Tenzij de oogarts oordeelt dat de scheurtjes of gaatjes geen verhoogd risico op een netvliesloslating geven.

Tijdens de laserbehandeling wordt een reeks brandpuntjes rondom de netvliesscheurtjes of -gaatjes aangebracht. Na enkele dagen ontstaan op die plaatsen littekens en is het netvlies als het ware ‘vastgelast’ op zijn onderlaag. Dit vermindert in sterke mate de kans dat het vlies hier in de toekomst ooit nog loslaat.

Andere behandelingen

Er zijn situaties waarin een netvliesscheur niet (meer) met laser behandeld kan worden. Hieronder volgen enkele voorbeelden daarvan.
als het netvlies rond de scheur al is losgekomen van zijn onderlaag (netvliesloslating), heeft behandelen met laser geen effect meer en is een operatie nodig (meestal vitrectomie).

bij een glasvochtbloeding: bij een ernstige bloeding is de scheur in het netvlies niet meer te zien. Of al de energie van de laserstraal wordt ‘opgeslorpt’ door het bloed, nog voor het netvlies is bereikt. In dat geval moet een afgewogen beslissing door de oogarts worden genomen.

In zo’n geval zijn er 3 mogelijke opties:

 • Enkele dagen afwachten om de bloeding de kans te geven op te helderen of uit te zakken, waarna laserbehandeling misschien wel mogelijk wordt. Dit kan zijn als verwacht wordt dat de bloeding op korte termijn zal ophelderen en als er geen tekenen zijn dat het netvlies los is.
 • Een vriesbehandeling (cryocoagulatie) van het netvlies als de netvliesscheur te ver aan de zijkant ligt of om andere redenen (bijvoorbeeld door staar (nastaar of lenskapsel bij kunstlens) niet volledig bereikbaar is. Een laserbehandeling heeft namelijk alleen het gewenste beschermende effect als helemaal rondom de scheur behandeld kan worden. Ook bij patiënten die niet kunnen stilzitten zoals soms het geval bij zeer jonge kinderen of extreem zenuwachtige patiënten. Ook bij hen kan een indirecte laser- of een vriesbehandeling de oplossing zijn. Deze behandelingen kunnen namelijk liggend en eventueel onder (lichte) narcose worden uitgevoerd.
 • Een vitrectomie

Mogelijke complicaties van een netvliesscheur

Door een scheurtje of gaatje kan er vloeibaar glasvocht achter het netvlies terechtkomen. De cellen uit het retinaal pigmentepitheel, die in een laagje onder het netvlies liggen, beschikken over een soort pompje dat kleine hoeveelheden vocht kan wegpompen. Als er echter door het gaatje in het netvlies, meer vocht vloeit dan het pigmentepitheel kan verwerken, komt het netvlies los van zijn onderliggende lagen.

Toch leiden niet alle scheurtjes of gaatjes in het netvlies tot een netvliesloslating (ablatio retinae). Soms wordt een gaatje of een scheurtje namelijk spontaan afgegrendeld door de vorming van een litteken.
Het komt ook wel voor dat er, tegelijk met het netvlies, een bloedvaatje scheurt. In dit geval ontstaat er een glasvochtbloeding doordat er bloed vanuit het netvlies in het glasvocht terecht zal komen.

netvliesscheur

Wat zijn de kansen op een netvliesloslating bij een netvliesscheur?

De kans dat een gaatje of scheurtje in het netvlies een netvliesloslating veroorzaakt, hangt af van een aantal factoren. De belangrijkste staan hier genoemd.

TIP om naar de consultatie te komen: Bij uw consultatie kan u dilaterende druppels in de ogen krijgen. U kan dan niet zelfstandig naar huis rijden. Zorg dus voor begeleiding of kom met het openbaar vervoer

 • Scheurtjes wijzen doorgaans op trekkrachten vanuit het glasvocht. Scheurtjes hebben daardoor een grotere kans om een netvliesloslating te veroorzaken dan gaatjes. Grote, meerdere en meer centraal gelegen slechte plekken in het netvlies geven ook meer kans op een netvliesloslating.
 • Zwakke plekken die al lang bestaan of spontaan met een litteken zijn afgegrendeld, vormen daarentegen weinig risico.
 • De aanwezigheid van andere risicofactoren voor netvliesloslating vergroten de kans hierop. Zoals hoge bijziendheid, het voorkomen van netvliesloslating in de familie, een netvliesloslating in het andere oog en chirurgie of trauma aan het oog.
 • Recente klachten die wijzen op een achterste glasvochtloslating (bewegende vlekken of lichtflitsen zien) zijn ook risicofactoren voor een netvliesloslating.

Onze specialisten in netvliesscheur

Maak een afspraak bij één van de Cadix oogartsen gespecialiseerd in netvliesscheur.

Dr. Feron Eric - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Feron Eric

Vitreoretinaal chirurg
Dr. Depla Jozef - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Depla Jozef

Vitreoretinaal chirurg
Dr. Veckeneer Marc - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Veckeneer Marc

Vitreoretinaal chirurg

netvliesloslating

Netvliesloslating

Netvliesloslating

Symptomen van netvliesloslating

Netvliesloslating is een ernstige aandoening die tot blindheid leidt, wanneer zij niet behandeld wordt. Met de huidige operatietechnieken kan het netvlies echter in vrijwel alle gevallen worden teruggezet op zijn normale plaats.

Evolutie van een netvliesloslating

Het netvlies zal eerst loslaten in de buurt van het gaatje of scheurtje. Maar net zoals bij behangpapier dat van de muur loskomt, het gevaar bestaat dat geleidelijk aan steeds grotere stukken losweken, gebeurt dit ook met het netvlies.

De snelheid waarmee de netvliesloslating zich uitbreidt varieert, en hangt af van de grootte en van het aantal gaatjes of scheurtjes.

Komt het vlies los aan de bovenkant van het oog, dan zal door de werking van de zwaartekracht (bij staan of zitten) het vocht sneller meer netvlies meetrekken, dan bij een scheur aan de onderkant. In het eerste geval (netvliesloslating bovenin) is het ‘t beste om zoveel mogelijk plat te blijven liggen, in afwachting van de operatie. Wanneer er netvlies losligt aan de linker- of rechterkant van het oog, kan uitbreiding tijdelijk voorkomen worden door op de respectievelijk linker- of rechterzij te blijven liggen.

netvliesloslating
netvliesloslating

Wat zijn de verschijnselen bij een netvliesloslating?

Er is verschil tussen klachten die veroorzaakt worden door de glasvochtloslating die aan de netvliesloslating voorafgaat, en klachten die rechtstreeks het gevolg zijn van de netvliesloslating.

Klachten na een glasvochtloslating

Bewegende vlekjes en lichtflitsen (niet altijd!)

Klachten na een netvliesloslating

 • Een donkere vlek of waas aan de zijkant van het oog (dode hoek)
  Aangezien het netvlies te vergelijken is met een filmpje in een fototoestel, heeft een netvliesloslating hetzelfde effect als een rolletje dat niet goed in het toestel zit. De stukjes film die niet goed liggen, kunnen geen scherp beeld ontvangen en zullen als wazige of zwarte vlek worden afgedrukt. In de eerste fase, als er nog maar een klein stukje netvlies losligt, ziet de patiënt meestal opzij in het gezichtsveld (links, rechts, boven of onder) een zwarte vlek of een donkere waas. Een netvliesloslating begint immers meestal aan de zijkant. Maar naarmate het loslaten uitbreidt, wordt de zwarte vlek groter en komt naar het midden van het gezichtsveld. Een gezichtsuitval die van boven naar beneden toe groter wordt, zal doen denken aan een donker gordijn dat steeds verder zakt. Omgekeerd lijkt het net een donkere berg die hoger wordt.
 • Wazig zien
  Zolang de gele vlek nog op zijn plaats ligt, kan de patiënt scherp zien. Is deze echter ook losgeraakt, dan zal de patiënt alleen nog maar wazig zien.
 • Geen pijn.
  Bij een netvliesloslating ontstaat geen pijn. Patiënten wachten om deze reden wel eens te lang, voor ze contact met hun arts opnemen.

netvliesloslating
Klachten na een netvliesloslating

Wat zijn de oorzaken van een netvliesloslating?

Normaal gesproken zit het netvlies stevig vast aan zijn onderlagen: het pigmentepitheel en het vaatvlies. Als er door een aandoening een laagje vocht of bloed tussen het netvlies en zijn onderlagen terechtkomt, zal het losraken en niet goed meer goed functioneren. Dit komt doordat de lichtgevoelige staafjes en kegeltjes in het netvlies voor hun voeding en werking afhankelijk zijn van de onderliggende lagen. Op de plek waar het vlies los zit, ontstaat een donkere waas in het beeld. Vergelijkbaar met de afdrukken van een filmrolletje dat niet goed in het toestel heeft gezeten.

Bij tijdig ingrijpen, waarbij het netvlies weer op zijn plek komt te liggen, kan de werking grotendeels worden hersteld. Dit is helaas niet het geval als de gele vlek, het centrum van het netvlies recht tegenover de lens, is losgekomen.

Aan een netvliesloslating gaat bijna altijd een glasvochtloslating vooraf. Een glasvochtloslating ontstaat door inkrimping van de geleiachtige substantie binnenin het oog. Dit is een natuurlijk proces, dat bij iedereen kan optreden. Meestal verloopt het terugtrekken van het glasvocht zonder problemen. Behalve wanneer er aangeboren zwakke plekken in het netvlies zitten. Of als er plaatsen zijn waar het glasvocht ongewoon sterk aan het netvlies is gehecht. Het netvlies is immers een dun en gevoelig weefsellaagje. Als het glasvocht eraan trekt, kan er een gaatje of een scheurtje in dit dunne vliesje komen. Hierdoor kan er vloeibaar glasvocht in de ruimte achter het netvlies komen.

Normaal gesproken lossen de cellen uit het pigmentepitheel dit probleem op. Deze cellen die in een laagje onder het netvlies liggen, beschikken namelijk over een soort pompje dat kleine hoeveelheden vocht kan wegpompen. Als er echter door bijvoorbeeld een gaatje in het netvlies, meer vocht vloeit dan het pigmentepitheel kan verwerken, komt het netvlies los van zijn onderliggende lagen.

Risicofactoren voor een netvliesloslating

Iedereen kan een netvliesloslating krijgen, maar gelukkig komt het niet vaak voor. Gemiddeld treedt jaarlijks bij 1 op de 10.000 mensen een netvliesloslating op. De kans op loslating neemt toe bij het ouder worden en is zeer zeldzaam bij kinderen.

Een verhoogd risico hebben mensen die:

 • bijziend zijn (vooral bij hogere sterktes zoals -8 dioptrie of meer)
 • familieleden met een netvliesloslating hebben
 • een staaroperatie hebben ondergaan. Zeker als tijdens deze ingreep een scheur in het achterste lenskapsel is ontstaan en er glasvocht is weggevloeid.
 • een flinke klap tegen hun hoofd of oog hebben gehad.
 • aan het andere oog een netvliesloslating hebben gehad.

Het andere oog

De kans dat er in het andere oog ook een netvliesloslating ontstaat, hangt af van een aantal risicofactoren. Zoals de mate van bijziendheid, of het in de familie voorkomt, het type netvliesloslating in het eerste oog en de voorgeschiedenis aan complicaties in het andere oog.

De kans op het ontstaan van netvliesloslating in het andere oog ligt gemiddeld tussen de 5 en 10 procent. Gelukkig herkent de patiënt die tot die categorie behoort, sneller de ziekteverschijnselen. Hij zal dan ook sneller een arts raadplegen met doorgaans betere resultaten na een operatie.

Voorzorgsmaatregelen

Soms worden er bij onderzoek van het andere oog zwakke plekjes of gaatjes in het netvlies ontdekt, hoewel er geen klachten zijn. Deze plekjes of gaatjes kunnen dan eventueel met laser worden behandeld. Dit geeft echter geen honderd procent bescherming tegen een netvliesloslating. Er kunnen namelijk  altijd nieuwe gaatjes ontstaan.

Voedingsadviezen of leefregels waarvan is aangetoond dat ze de kans op een netvliesloslating verminderen, zijn er niet. Behalve natuurlijk het vermijden van een klap op het oog!


Hoe wordt de diagnose van een netvliesloslating gesteld?

Een netvliesloslating wordt door de oogarts vastgesteld na het uitvoeren van de volgende onderzoeken:

 • Onderzoek van de gezichtsscherpte op afstand (visustest): De oogarts kan een eenvoudige test van het gezichtsveld uitvoeren. Dit doet hij door met de hand te zwaaien in vier vlakken (links en rechts, telkens boven en onder). De patiënt blijft ondertussen recht vooruit kijken. De oogarts vraagt de patiënt vervolgens of deze zijn handbeweging ziet.
 • Oogfundusonderzoek (oogspiegelonderzoek): Via oogspiegelonderzoek kan de oogarts, na het verwijden van de pupil met oogdruppels, het netvlies bekijken.

Na de operatie

Het herstel na de operatie kan weken tot maanden duren. Herstel is nog mogelijk tot ongeveer een jaar na de operatie. Het zogenaamde perifeer zicht ofwel het gezichtsveld, komt het eerst terug. Het zal nagenoeg volledig herstellen. Het perifeer zicht is nodig om nergens tegenop te botsen en om dingen en personen in de omgeving te zien. Als er al afwijkingen aan het gezichtsveld waren, vóór het ontstaan van de netvliesloslating (bijvoorbeeld door glaucoom of retinoschisis), dan keert het gezichtsveld in het beste geval terug naar de situatie zoals die was voor de netvliesloslating.

Het zogenaamde centraal zicht ofwel detail of scherp zien, komt in 90 procent van de gevallen terug tot op het oude niveau, eventueel na het aanpassen van de bril. Zolang de gele vlek tenminste niet heeft losgelaten! Was dit wel het geval, dan kan het gezichtsvermogen nog wel herstellen maar vaak pas na langere tijd en meestal ook niet meer volledig ook niet na het aanpassen van de bril. Bovendien hebben patiënten vaak langere tijd last van een vervormd beeld.

TIP om naar de consultatie te komen
Bij uw consultatie kan u dilaterende druppels in de ogen krijgen. U kan dan niet zelfstandig naar huis rijden. Zorg dus voor begeleiding of kom met het openbaar vervoer. Vermoedelijk zal u ook een nachtje in het ziekenhuis moeten blijven alvorens u  na de ingreep terug naar huis kan.

Onze specialisten in netvliesloslating

Maak een afspraak bij één van de Cadix oogartsen gespecialiseerd in netvliesloslating.

Dr. Feron Eric - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Feron Eric

Vitreoretinaal chirurg
Dr. Depla Jozef - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Depla Jozef

Vitreoretinaal chirurg
Dr. Veckeneer Marc - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Veckeneer Marc

Vitreoretinaal chirurg

macula pucker

Macula pucker

Macula pucker

Wat is een macula pucker?

De aandoening leidt niet tot blindheid maar wel tot een vervormd beeld en wazig zien: rechte lijnen van de voegen tussen tegels worden met een kromming waargenomen bijvoorbeeld. Een macula pucker kan operatief verwijderd worden door een vitrectomie.

Hoe ontstaat een macula pucker?

Een macula pucker is een fijn laagje bindweefsel op het centrum van het netvlies. Afzetting van dit bindweefsel kan het gevolg zijn van een aandoening van het netvlies, zoals een scheurtje in het netvlies of een ontsteking of trombose waarbij de bloedvatwand beschadigd is. Maar meestal ontstaat een pucker zonder aantoonbare afwijking.

Men neemt aan dat in het oog waarschijnlijk microscopisch kleine gaatjes in het oppervlak van het netvlies ontstaan. Langs deze kleine openingen kunnen bindweefselvormende cellen op het netvlies groeien en een dun laagje bindweefsel vormen. We zouden het proces kunnen beschouwen als een uit de hand gelopen wondhelingsreactie.

Wat zijn de gevolgen van een pucker?

Het bindweefsel dat vastzit aan het oppervlak van het netvlies, heeft de neiging om na een tijd te gaan samentrekken. Hierdoor ontstaan plooitjes in het netvlies dat normaal gesproken mooi glad is. De staafjes en de kegeltjes, die normaal mooi geordend en recht overeind staan, worden scheef getrokken en hun onderlinge verband wordt verstoord. Hierdoor wordt het beeld vervormd.

macula pucker

Wat zijn de klachten bij een macula pucker?

Klachten van een wazige vlek of verminderd zien

Op de plek waar de blik op gericht wordt, wordt een wazige, doffe of donkere vlek waargenomen en is het beeld minder gedetailleerd dan het zou moeten zijn. De vlek beweegt met de blikrichting mee, zodat het niet mogelijk is om naast de vlek te kijken. Het wazig zien kan niet met een normale bril verholpen worden.
Het perifere zien (zijzicht) blijft bijna altijd intact, zodat men in staat blijft om zijn weg in en rondom het huis min of meer zelfstandig te vinden. Ook al mist men de scherpte.
Klachten van roodheid, irritatie en pijn van de ogen horen niet bij een macula pucker. Van buiten is er dus niets abnormaals aan het oog te zien. Wel kan inspanning van de ogen, bijvoorbeeld om te lezen, televisie of op een beeldscherm te kijken, sneller leiden tot vermoeidheid van de ogen dan bij iemand met een goed gezichtsvermogen.

Klachten van vervormd zien

Soms is vervorming van het beeld het eerste dat iemand merkt. Lijnen lopen niet meer recht, maar hebben een vreemde kronkel of een uitbochting. Men ziet bijvoorbeeld een deuk of een hobbel in een deurstijl of lantaarnpaal. Of men ziet “verwrongen” gezichten. In een verder gevorderd stadium kan de wereld eruit zien alsof men in een soort lachspiegel kijkt.

Hoe ontwikkelt een macula pucker zich zonder behandeling?

Het is meestal niet te voorspellen hoe een macula pucker zich spontaan zal ontwikkelen. De aandoening kan stabiel blijven, zonder verdere achteruitgang. Daarom kan men in de beginfase een tijd het spontane verloop afwachten. Het gebeurt haast nooit dat de aandoening vanzelf beter wordt. Integendeel, meestal begint het bindweefsel van de pucker langzaam meer samen te trekken. Doordat steeds meer plooitjes ontstaan in het centrum, kan het zicht met de tijd waziger worden en de beeldvervorming toenemen. Bijna altijd blijft de rest van het netvlies intact, zodat zelden blindheid ontstaat. Meestal blijft het mogelijk om de grootste letters van de letterkaart te lezen, maar het beeld kan zodanig vervormd zijn dat het beeld storend werkt. Ook een vergrotend hulpmiddel (leesloep of televisieloep) biedt dan geen uitkomst omdat het beeld ook na vergroting vervormd blijft.

Hoe wordt een macula pucker vastgesteld?

Het bestaan van een macula pucker wordt door de oogarts vastgesteld na het verrichten van bepaalde onderzoeken:

 • Onderzoek van de gezichtsscherpte op afstand (visus meten).
 • Onderzoek van de gezichtsscherpte dichtbij (leesvisus meten): de leesvisus gaat soms sterker achteruit dan de visus op afstand bij maculapathologie.
 • Het onderzoeken van de beeldvervorming (Amsler test) kan nuttig zijn om beginnende maculapathologie op te sporen.
 • Met een oogfundusonderzoek (oogspiegelonderzoek) kan de oogarts, na het verwijden van de pupil met oogdruppels, het netvlies bekijken, en meer specifiek het centrum ervan, de macula.
 • De beste methode om een macula pucker in beeld te brengen is de OCT (optical coherence tomography). Dit is een apparaat dat de macula (gele vlek) scant en alle laagjes ervan in beeld brengt. De pucker (het fijne laagje bindweefsel) is zichtbaar, en vooral de gevolgen van de pucker op de gele vlek worden duidelijk. Vaak zijn er plooitjes aanwezig ter hoogte van het oppervlak. Ook de diepere lagen van de macula, inclusief de staafjes en kegeltjes, vertonen vaak afwijkingen als gevolg van de blijvende trekkracht van de macula pucker.

macula pucker onderzoek

Behandeling van een macula pucker

Kan een macula pucker operatief behandeld worden?

Om een macula pucker te verwijderen is een vitrectomie nodig.
Na de operatie mag men het volgende verwachten:

 • De beeldvervorming vermindert meestal duidelijk, lijnen worden rechter en de knik in de lijnen vermindert of verdwijnt. Het kijken met twee ogen wordt als minder hinderlijk ervaren, men heeft een “rustiger” beeld. Het kans soms maanden duren voor de vervorming duidelijk vermindert of verdwijnt.
 • Het scherp zien van details verbetert ook langzaam aan. Het herstel is niet onmiddellijk, maar heeft net zoals het ontstaan van de aandoening tijd nodig. Vooral gedurende de eerste weken en maanden treedt er verbetering op, maar langzaam aan kan dit herstel nog tot na een jaar voort blijven gaan.

Is een operatie echt nodig?

Het uitstellen of afstellen van de vitrectomie leidt niet tot blindheid, maar sluit tegelijk de kans uit op verbetering van het gezichtvermogen. Of de operatie wenselijk is hangt af van een aantal factoren, waaronder de klachten en de hinder die men ondervindt. De patiënt en arts moeten samen een bewuste keuze maken.
De ervaring van de laatste jaren heeft ons geleerd dat het resultaat van een operatie vaak tegenvalt als de macula pucker in een vergevorderd stadium wordt geopereerd. Daarom wordt thans de voorkeur gegeven om de ingreep in een vroeger stadium uit te voeren, voor er teveel onherstelbare schade aan het netvlies is opgetreden.

TIP om naar de consultatie te komen: Bij uw consultatie kan u dilaterende druppels in de ogen krijgen. U kan dan niet zelfstandig naar huis rijden. Zorg dus voor begeleiding of kom met het openbaar vervoer

Onze specialisten in macula pucker

Maak een afspraak bij één van de Cadix oogartsen gespecialiseerd in macula pucker.

Dr. Feron Eric - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Feron Eric

Vitreoretinaal chirurg
Dr. Depla Jozef - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Depla Jozef

Vitreoretinaal chirurg
Dr. Veckeneer Marc - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Veckeneer Marc

Vitreoretinaal chirurg

maculagat

Maculagat

Maculagat

Symptomen van en maculagat

De aandoening leidt bijna nooit tot blindheid maar wel tot wazig zien en een vervormd beeld. In bijna alle gevallen kan het gaatje operatief gedicht worden.

Hoe ontstaat een maculagat?

Een maculagat kan bij iedereen ontstaan, dus ook wanneer iemand geen andere oogafwijkingen en een perfecte gezondheid heeft. Bij een aantal mensen zit het glasvocht namelijk sterk vast aan het netvlies op de plaats van de macula. Op het moment dat het glasvocht door het natuurlijke verouderingsproces inkrimpt, kan een klein stukje netvlies losgetrokken worden en ontstaat er een gaatje in de gele vlek, een maculagat.

Door het gaatje kan het vloeibare deel van het glasvocht onder het netvlies terechtkomen en het netvlies een beetje van zijn onderlaag losweken. Hierdoor ontstaat er rond het gaatje een opstaand randje, waar het netvlies niet op zijn onderlaag ligt. Dit blijft echter bijna altijd blijft beperkt tot het randje.

Op de plaats van het maculagaatje mist men een stukje van het beeld en ziet men een wazige vlek. Omdat ook het kleine randje met vocht rond het gaatje een waas veroorzaakt, is de wazige vlek iets groter dan alleen het maculagaatje.

maculagat

Wat zijn de klachten bij een maculagat?

Klachten van een wazige vlek of verminderd zien

Op de plek waar men de blik op richt, wordt een wazige, doffe of donkere vlek waargenomen. De vlek reist voortdurend met de blik mee. Het is dus niet mogelijk om ‘naast’ de vlek te kijken. Het beeld is minder gedetailleerd dan het zou moeten zijn. Bij het zien van mensen worden stukken van gezichten gemist, waardoor herkenning een probleem kan zijn. Ook bij het lezen lijken letters van een woord te ontbreken. Het wazig zien kan niet met een normale bril verholpen worden.

Het zogeheten perifere zien (zijzicht) blijft meestal intact, zodat iemand wel in staat blijft om zijn weg in huis en daarbuiten min of meer zelfstandig te vinden, ook al mist men de scherpte.

Klachten van vervormd zien

Soms is vervorming van het beeld het eerste merkbare symptoom. Lijnen lopen niet meer recht, maar hebben een vreemde kronkel of een uitbochting. Men ziet bijvoorbeeld een deuk of een hobbel in een deurstijl of lantaarnpaal. Of men ziet ‘verwrongen’ gezichten.

NB: Klachten van roodheid, irritatie of pijn van de ogen horen niet bij een maculagat. Er is dus niets abnormaals aan de ogen te zien. Wel kan inspanning om te lezen, televisie of beeldscherm te kijken, sneller leiden tot vermoeidheid van de ogen.

Hoe evolueert een maculagat?

In de loop van de tijd wordt het gaatje meestal maar een heel klein beetje groter. De grootste letters van de letterkaart blijven meestal leesbaar en met een vergrotend hulpmiddel (leesloep of televisieloep) blijft het ook bijna altijd mogelijk om te lezen of televisie te kijken. Er ontstaat geen blindheid aangezien de rest van de gele vlek en van het netvlies intact blijft.

Hoe wordt een maculagat vastgesteld?

Een maculagat kan door de oogarts worden vastgesteld door enkele simpele onderzoeken:

 • Onderzoek van de gezichtsscherpte op afstand(visustest).
 • Onderzoek van de gezichtsscherpte dichtbij (leesvisus meten): de leesvisus gaat soms meer achteruit dan de visus op afstand.
 • Het onderzoeken van de beeldvervorming (Amsler test): dit kan nuttig zijn om beginnende maculadegeneratie op te sporen.
 • Oogfundusonderzoek (oogspiegelonderzoek): hiermee kan de oogarts, na het verwijden van de pupil met oogdruppels, het netvlies bekijken, waarbij het vooral gaat om het centrum ervan, de macula. Soms wordt een dunne lijn geprojecteerd op het netvlies. Als er een gaatje in de macula zit, is de lijn in het midden soms duidelijk onderbroken.
 • Het beste onderzoek om een maculagat vast te stellen is een OCT (optical coherence tomography). Hiermee kunnen de eigenschappen en het stadium van het gaatje beter in beeld gebracht worden.

maculagat

Behandeling van een maculagat

Kan een maculagat operatief behandeld worden?

Sinds een aantal jaren is het mogelijk om tijdens een vitrectomie het gaatje te sluiten. Bij deze operatie wordt het glasvocht verwijderd en tijdelijk vervangen door een gasmengsel. Het gasmengsel  duwt van binnenuit het maculagaatje dicht. Het gasmengsel lost in de weken na de operatie langzaam op en wordt vervangen door eigen oogvocht.

Is een operatie belastend?

De ingreep zelf is niet belastend. Althans niet meer dan een andere oogoperatie. Alhoewel het met de huidige techniek niet meer strikt noodzakelijk is om na de ingreep voorover te zitten of te liggen (de zogenaamde “treurhouding”) kan vooral bij bredere gaten de kans op sluiting verhoogd worden door enkele dagen enkele uren per dag die houding aan te nemen.

Wat zijn de resultaten van chirurgie?

Met de huidige chirurgische techniek kan in bijna alle gevallen het gaatje in het netvlies gesloten worden. Als de operatie succesvol en zonder complicaties verloopt, mag men het volgende verwachten:

 • De blinde vlek die men voorheen zag, wordt kleiner of verdwijnt. Het resultaat kan bijvoorbeeld zijn dat de neus van een persoon nog ontbreekt terwijl vóór de ingreep het hele gezicht een grijze waas was. Of dat nog één letter van een woord gemist wordt in plaats van het hele woord.
 • Honderd procent scherp zien wordt meestal niet gehaald, maar het zien wordt wel beter.
 • De beeldvervorming vermindert meestal duidelijk, lijnen worden rechter en de knik in de lijnen vermindert of verdwijnt.

TIP om naar de consultatie te komen: Bij uw consultatie kan u dilaterende druppels in de ogen krijgen. U kan dan niet zelfstandig naar huis rijden. Zorg dus voor begeleiding of kom met het openbaar vervoer

Onze specialisten in maculagat

Maak een afspraak bij één van de Cadix oogartsen gespecialiseerd in maculagat.

Dr. Feron Eric - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Feron Eric

Vitreoretinaal chirurg
Dr. Depla Jozef - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Depla Jozef

Vitreoretinaal chirurg
Dr. Veckeneer Marc - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Veckeneer Marc

Vitreoretinaal chirurg