terug

Meerdere visuele problemen vinden hun oorsprong niet in de ogen zelf , maar in de spieren ,de bloedvaten of het zenuwstelsel die de ogen mee beïnvloeden en sturen. Een groot deel van onze hersenen en zenuwbanen wordt gebruikt om te “kijken”,voor visuele activiteiten.

Symptomen van neuro-oftalmologie

Het beeld dat ons oog opneemt moet nog een lange weg afleggen tot in de hersenen ,alvorens aldaar verwerkt te worden tot de visuele informatie die we verkrijgen.

Om een beeld te nemen , worden onze ogen  gestuurd om te bewegen, aangedreven door oogspieren die bezenuwd worden én gestuurd worden door de hersenen. Deze spieren, deze zenuwen , dit deel van de hersenen moet gevoed worden door bloedvaten. Een combinatie van oog- , doorbloeding- , zenuwbaan -, hersenproblemen kan zeer complexe ziektebeelden geven ,die onderzocht en behandeld worden in de neuro- oftalmologie , al of niet in samenspraak met collega’s van andere disciplines.

 

Enkele voorbeelden

  • Abnormale oogbewegingen (oftalmoparese of nystagmus)
  • Dubbel zicht
  • Intracraniale letsels die de visuele baan aantasten
  • Ischemische optische neuropathie
  • Migraine en gerelateerde visuele klachten
  • Zwelling van de optische schijf (papiloedeem of papiloedeem)
  • Optische neuritis en andere oogzenuwproblemen
  • Pupilafwijkingen
  • Onverklaarbaar verlies van gezichtsvermogen
  • Gezichtsvelddefecten
Neuro-oftalmologie

Onze specialisten in neuro-oftalmologie

Maak een afspraak bij één van de Cadix oogartsen gespecialiseerd in neuro-oftalmologie.

dr. Al-Saddi Mohammed - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Al-Saddi Mohammed

Neuro-oftalmologie, cataract heelkunde & glaucoom