terug

Refractieve chirurgie is een algemene term voor diverse oogoperaties die bedoeld zijn om het gezichtsvermogen te verbeteren. Deze operaties helpen bij het corrigeren van veel voorkomende zichtproblemen zoals bijziendheid, verziendheid en astigmatisme.

Wat is refractieve chirurgie?

Refractieve chirurgie is een verzamelnaam voor de verschillende soorten oogoperaties die als doel hebben de patiënt zo onafhankelijk mogelijk te maken van een bril of contactlenzen.

Om dit doel te bereiken moet het brekend of focuserend vermogen van het oog veranderen. Dit kan door middel van een laseroperatie (Lasek, Femto-Lasik of Smile) of een lensoperatie (refractieve lensimplant of refractieve lensextractie).

refractieve chirurgie - kijken zonder bril

Behandeling refractie afwijkingen

Een scherp zicht wordt enkel verkregen als het beeld dat ons oog binnenkomt perfect wordt gefocust op het netvlies. Om deze scherpe focus te krijgen moet het brekend vermogen van het hoornvlies en de lens overeenkomen met de lengte van de oogbol. De beelden worden dan vanuit het netvlies via de oogzenuw naar de hersenen gestuurd waar zich het beeld vormt van wat we echt zien.

Bij een refractie afwijking is het brekend vermogen van het hoornvlies of de lens niet in verhouding met de lengte van de oogbol zodat de beelden voor of achter het netvlies worden gefocust en er zich geen scherp beeld vormt. Om toch scherp te kunnen zien is het dragen van een aangepaste bril of contactlenzen noodzakelijk.

refractie

De refractieafwijkingen die kunnen behandeld worden door middel van refractieve chirurgie zijn:

Bij myopie of bijziendheid wordt een beeld in de verte gefocust vóór het netvlies. Dit komt omdat de oogbal te lang is of het brekend vermogen van het oog te sterk. Myopen hebben een verminderd zicht in de verte, maar kunnen kortbij alles scherp zien zonder bril. Voor een optimaal vertezicht dragen myopen een bril of contactlenzen met een negatieve waarde die een goede focus geven van het beeld op het netvlies.

Bij hypermetropen of verzienden wordt het beeld gefocust achter het netvlies omdat de oogbol te kort is of het brekend vermogen van het oog te zwak. Hypermetropen kunnen enkel een scherp beeld hebben door inspanning van de spieren rondom de ooglens. Wanneer deze oogspieren onvoldoende worden gebruikt of met de leeftijd aan kracht verliezen, worden de beelden onscherp en kan er vermoeidheid of hoofdpijn ontstaan. Hypermetropen dragen een bril of contactlenzen met een positieve sterkte die een goede focus geven op het netvlies.

Astigmatisme is een refractieafwijking waarbij beelden worden gefocust op twee verschillende plaatsen als gevolg van een ongelijke kromming van de cornea. Hierdoor zijn beelden van veraf én kortbij onscherp en wat uitgevaagd, soms zelfs ronduit scheef. Astigmatisme kan voorkomen in combinatie met bijziendheid of verziendheid en kan zowel aangeboren zijn als op latere leeftijd ontstaan. Het wordt gecorrigeerd door een cylindersterkte in de brilglazen of door middel van torische contactlenzen.

Presbyopie of ouderdomsverziendheid is de refractieafwijking waarbij men moeite krijgt om de beelden kortbij goed te focussen. Dit is het gevolg van het natuurlijke verouderingsproces, waarbij de elasticiteit van de lens en de spieren rondom de lens verzwakt. Presbyopie begint meestal rond de leeftijd van 40 jaar. Presbyopie wordt gecorrigeerd met een leesbril of een leesadditie bovenop de sterkte voor ver.

Hoe werkt refractieve chirurgie?

Refractieve chirurgie biedt de mogelijkheid om het brekend vermogen van het hoornvlies of de lens te optimaliseren en zo de nood aan een bril of contactlenzen maximaal te elimineren.

Bij refractieve laserchirurgie (Lasek, Femto-lasik en Smile) zal de laserstraal de kromming van de cornea afvlakken in geval van myopie en astigmatsime of net steiler maken in geval van hypermetropie en zo het brekend vermogen van de cornea wijzigen.

Bij refractieve lenschirurgie zal de lensimplant die in het oog wordt ingebracht de werking van de bril of contactlens overnemen. Presbyopie wordt gecorrigeerd door het gebruik van een multifocale lensimplant.

Onze specialisten in refractieve chirurgie

Maak een afspraak bij één van de Cadix oogartsen gespecialiseerd in refractieve chirurgie.

dr. Zeyen Philippe - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Zeyen Philippe

Cataract, Cornea en Refractief chirurg
Dr. Carbonez Gregory - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Carbonez Gregory

Cataract , refractieve heelkunde & ooglidcorrecties