terug

Bij refractieve lens chirurgie wordt een kunstlens ingeplant voor de eigen lens (ICL) of in vervanging van de eigen lens (lens vervangende chirurgie).

Wat is refractieve lens chirurgie?

Met refractieve lens chirurgie kan zowel myopie, hypermetropie, astigmatisme als presbyopie worden behandeld.

Het wordt vooral toegepast wanneer refractieve laser chirurgie tegenaangewezen is of wanneer zowel het zicht voor ver als kortbij met verbeterd worden.

ICL of implanteerbare collameer lens

De ICL of implanteerbare collameer lens is een lens die in het oog wordt ingeplant ter vervanging van de bril of contactlenzen. Collameer is een uiterst plooibaar en biocompatibel materiaal waardoor de lens gemakkelijk te manipuleren is en géén reactie van het afweersysteem uitlokt.

De ICL wordt achter de iris en voor de eigen lens geplaatst. In tegenstelling tot lens vervangende chirurgie blijft dus de eigen lens, en daarmee ook de capaciteit om kortbij te focussen, behouden.

Met een ICL kan men vooral de patiënten met een hogere refractie afwijkingen, die vaak niet in aanmerking komen voor refractieve laser chirurgie, snel en uiterst precies behandelen waardoor deze ingreep een zeer hoge graad van patiënten tevredenheid heeft.

In tegenstelling tot de laserchirurgie die de kromming van de cornea op een definitieve wijze wijzigt, is ICL chirurgie reversibel. Dit betekent dat de ICL ten allen tijde, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van cataract op latere leeftijd, kan verwijderd worden.

refractieve lens chirurgie

Behandeling van refractieve lens chirurgie

Vooronderzoek

Een aantal onderzoeken, zoals biometrie, speculaire microscopie, funduscopie en corneale topografie/tomografie worden uitgevoerd om na te gaan het oog geschikt is voor ICL implantatie. Deze onderzoeken controleren of er voldoende ruimte is om de lens veilig in te planten en of er geen afwijkingen zijn die een mogelijke contra-indicatie zijn.

Omdat contactlenzen de kromming van de cornea en dus ook de metingen beïnvloeden, is het noodzakelijk deze op voorhand tijdig uit te laten. Voor zachte contactlenzen wordt minstens één week aangeraden en voor harde contactlenzen minstens één maand. Mogelijks zal ook de pupil moeten vergroot worden, zodat u enkele uren waziger ziet en niet zelf met de wagen kunt rijden.

Lensvervangende chirurgie

Verloop van de ingreep

De ingreep wordt ambulant uitgevoerd. Via een incisie van 3mm wordt de ICL in het oog ingebracht en achter de iris gepositioneerd. De ingreep duurt meestal niet langer dan 15 minuten per oog. Meestal worden beide ogen gelijktijdig behandeld. Dit kan onder lokale verdoving of met een korte narcose.

Nazorg

Het zicht herstelt spectaculair snel na een ICL implantatie, meestal binnen de 24 uur. Gedurende 4 weken wordt een combinatie van antibiotische en cortisone druppels gegeven om het oog goed te laten genezen en te beschermen tegen infecties. Sporten, het dragen van make up of zware fysieke inspanningen zijn verboden gedurende de eerste weken na de ingreep. Enkele controles worden gepland om zeker te zijn dat het oog goed herstelt.

Een jaarlijkse nacontrole wordt ook aangeraden om tijdig eventuele laattijdige bijwerkingen van de ICL te detecteren en adequaat te behandelen.

Risico's

Over- of ondercorrectie zijn met de huidige precieze metingen en technieken uiterst zeldzaam. Slechts heel zelden zal het nodig zijn de ICL te vervangen of (in geval van astigmatisme) beter te positioneren.

Om het oog tegen infecties te beschermen worden antibiotische oogdruppels gegeven en is het verboden de eerste weken na de ingreep te sporten, make up te dragen of zware fysieke inspanningen te doen.

Een eventueel verhoogde oogdruk is met de huidige generatie ICL’s zeldzaam. In geval van verhoogde oogdruk wordt deze met medicatie behandeld. Slechts in extreme omstandigheden kan het noodzakelijk zijn de ICL opnieuw te verwijderen.

De vervroegde ontwikkeling van cataract zal enkel optreden bij een slechte positionering van de ICL in het oog waarbij de achterzijde van de ICL de eigen lens raakt. In dat geval wordt de ICL vervangen door een ICL met andere maten die zich beter in het oog positioneert. Wanneer de cataractvorming te ver gevorderd is zal de ICL worden verwijderd en de cataractlens worden vervangen door een kunstlens waardoor het zicht wordt hersteld.

Zoals bij elk type van oogchirurgie worden patiënten aangeraden om bij de minste twijfel, en zeker in geval van een rood, pijnlijk oog of verminderd zicht, met ons contact op te nemen of naar de spoeddienst van het ZNA Cadix te gaan.

Onze specialisten in refractieve lens chirurgie

Maak een afspraak bij één van de Cadix oogartsen gespecialiseerd in refractieve lens chirurgie.

dr. Zeyen Philippe - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Zeyen Philippe

Cataract, Cornea en Refractief chirurg
Dr. Carbonez Gregory - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Carbonez Gregory

Cataract , refractieve heelkunde & ooglidcorrecties