terug

Bij lensvervangende chirurgie wordt een kunstlens ingeplant ter vervanging van de eigen lens.

Wat is lensvervangende chirurgie?

Met refractieve lens chirurgie kan zowel myopie, hypermetropie, astigmatisme als presbyopie worden behandeld.

Deze chirurgie wordt meestal uitgevoerd bij mensen boven de 50 jaar met een matige tot gevorderde bijziendheid of verziendheid, al dan niet in combinatie met astigmatisme, die meestal ook een leessterkte nodig hebben.

Bij lens vervangende chirurgie (ook wel refractieve lensexchange of clear lens exchange genoemd) wordt de eigen lens vervangen door een kunstlens. Deze chirurgie is identiek aan de cataractchirurgie met dat verschil dat er (nog) geen cataract of lenstroebeling aanwezig is en er dus een heldere lens in plaats van een vertroebelde cataractlens wordt verwijderd.

Zoals bij de cataractchirurgie wordt de natuurlijke lens vervangen door een kunstlens.  Bij lensvervangende chirurgie zal meestal worden gekozen voor een multifocale kunstlens. Indien er ook astigmatisme is, zal worden gekozen voor een torische lens.

Lensvervangende chirurgie

Behandeling bij lensvervangende chirurgie

Vooronderzoek

Een aantal onderzoeken, zoals biometrie, speculaire microscopie, topografie en funduscopie, worden uitgevoerd om te controleren of er geen afwijkingen zijn die een mogelijke contra-indicatie zijn voor de ingreep en om de sterkte te berekenen van de kunstlens die zal worden gebruikt.  De keuze van het type kunstlens dat zal worden gebruikt, wordt vooraf grondig besproken om zo een optimale brilonafhankelijkheid  én patiënttevredenheid te hebben.

Omdat contactlenzen de kromming van de cornea en dus ook de metingen beïnvloeden, is het noodzakelijk deze op voorhand tijdig uit te laten. Voor zachte contactlenzen wordt minstens één week aangeraden en voor harde contactlenzen minstens één maand. Mogelijks zal ook de pupil moeten vergroot worden, zodat u enkele uren waziger ziet en niet zelf met de wagen kunt rijden.

Ingreep

De ingreep wordt ambulant uitgevoerd onder druppelanesthesie. Wie dit wenst kan ook kiezen voor een lichte sedatie of zelfs een kortwerkende volledige narcose. De procedure is volledig gelijk aan een cataractoperatie en duurt meestal niet langer dan 15 minuten. Er wordt de voorkeur gegeven om beide ogen met één week tussentijd te opereren.

Nazorg

Het zicht herstelt spectaculair snel na een refractieve lensexchange, meestal binnen de 24 uur. Gedurende 4 weken wordt een combinatie van antibiotische en cortisone druppels gegeven om het oog goed te laten genezen en te beschermen tegen infecties. Sporten, het dragen van make up of zware fysieke inspanningen zijn verboden gedurende de eerste weken na de ingreep. Enkele controles worden gepland om zeker te zijn dat het oog goed herstelt.

Zoals bij elk type van oogchirurgie worden patiënten aangeraden om bij de minste twijfel, en zeker in geval van een rood, pijnlijk oog of verminderd zicht, met ons contact op te nemen of naar de spoeddienst van het ZNA Cadix ziekenhuis te gaan.

Risico's

  • Een lichte over- of onder correctie zijn met de huidige precieze metingen en technieken zeldzaam, en slechts zelden zal bijkomende chirurgie noodzakelijk zijn. Afhankelijk van het gekozen type van kunstlens zal (soms) nog een bril moeten worden gedragen.
  • Multifocale kunstlenzen hebben een verhoogd risico op bijwerkingen zoals verlies van contrastgevoeligheid, schaduwbeelden of halo’s rond lichtbronnen. Het risico op deze bijwerkingen is afhankelijk van het design en de focusdiepte van de lens.
  • Bij patiënten met hoge bijziendheid is er een licht verhoogd risico op netvliesscheurtjes of een netvliesloslating. Een grondig vooronderzoek moet dit risico drastisch verminderen.
  • Een tijdelijke verhoging van de oogdruk wordt meestal succesvol behandeld met oogdruppels.
  • Een vochtophoping ter hoogte van het netvlies (maculair oedeem) is een zeldzame bijwerking die meestal enkele weken na de ingreep optreedt en het zicht tijdelijk vermindert. Dit maculair oedeem klaart meestal spontaan of met de hulp van medicatie op zodat het zicht zich herstelt.
  • Zoals na een cataractoperatie kan het lenskapsel waarin zich de kunstlens bevind na enkele jaren troebel worden. Dit noemt men nastaar en wordt ambulant door middel van een pijnloze laserbehandeling behandeld.

Onze specialisten in lensvervangende chirurgie

Maak een afspraak bij één van de Cadix oogartsen gespecialiseerd in lensvervangende chirurgie.

dr. Zeyen Philippe - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Zeyen Philippe

Cataract, Cornea en Refractief chirurg
Dr. Carbonez Gregory - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Carbonez Gregory

Cataract , refractieve heelkunde & ooglidcorrecties