terug

Er bestaan verschillende types van refractieve laserchirurgie : Lasek, Femto Lasik en Smile.

Wat is refractieve laser chirurgie?

Refractieve laser chirurgie maakt gebruik van de Excimer laser, die heel precies weefsel van de cornea doet verdampen waardoor haar kromming zal wijzigen.  Bij myopie en astigmatisme wordt het hoornvlies hierdoor afgevlakt en bij hypermetropie wordt het net krommer gemaakt.

refractieve laser chirurgie

Types refractieve laser chirurgie

Lasek

Lasek is de opvolger van PRK, de oorspronkelijke maar nog steeds zeer betrouwbare vorm van refractieve laserchirurgie. Bij Lasek wordt de bovenste epitheelcelllaag van de cornea met een fijn borsteltje verwijderd. Nadien wordt door middel van de Excimer laser de refractie afwijking behandeld.

Lasek wordt vooral toegepast bij patiënten die geen geschikte kandidaat zijn voor een Femto Lasik of Smile behandeling, bijvoorbeeld wanneer de cornea te dun is om deze twee technieken veilig toe te passen.

Omdat de cornea enkele dagen tijd nodig heeft om te herstellen, is deze techniek qua genezing minder comfortabel en trager dan Femto Lasik of Smile. Het resultaat van de behandeling is echter gelijkwaardig.

lasek

Femto Lasik en Smile

Femto Lasik en Smile zijn tot op heden de meest nauwkeurige lasertechnologieën om refractie afwijkingen te behandelen. Het laat toe om uiterst precies, snel en pijnloos in 98% van de behandelingen de vertecorrectie overbodig te maken.

Bij femto Lasik worden twee types van laserchirurgie gecombineerd. De femtolaser maakt eerst een microscopisch flapje in het hoornvlies, waarna dit wordt omgeklapt en de Excimer laser de eigenlijke refractie afwijking behandelt. Nadien wordt het flapje opnieuw op zijn originele plaats terug gelegd.

Bij Smile zal de femtolaser een dunne schijf of lenticule uit het midden van het hoornvlies vrijmaken die dan via een kleine incisie wordt verwijderd. Er wordt geen Excimer laser gebruikt bij Smile.

Femto Lasik en Smile bieden het grote voordeel van een snel resultaat (vaak de dag zelf) en een pijnloos herstel.

Hierdoor kan men zeer snel de gewone dagelijkse activiteiten verder zetten.


Refractieve laser chirurgie

Vooronderzoek

Om na te gaan of u een geschikte kandidaat bent voor refractieve laserchirurgie is een grondig en uitgebreid vooronderzoek noodzakelijk. Hierbij zal een scan of topografie van de cornea worden gemaakt. Omdat contactlenzen de kromming van de cornea en dus ook de brilsterkte beïnvloeden, is het noodzakelijk deze op voorhand tijdig uit te laten. Voor zachte contactlenzen wordt minstens één week aangeraden en voor harde contactlenzen minstens 1 maand.

Op het einde van de vooronderzoeken wordt bepaald of u in aanmerking komt voor refractieve chirurgie en welk type van chirurgie voor u de best mogelijke oplossing biedt.

Refractieve laser chirurgie

Verloop van de ingreep

De ingreep wordt uitgevoerd in de Laser Vision Clinic in Deurne (Laser Vision Clinics)  in een steriele operatiezaal en met de hulp van een technisch assistente en een verpleegkundige. De ingreep gebeurt onder lichte sedatie en druppelverdoving. Een ooglidsperder zal het oog open houden.

Afhankelijk van de gekozen techniek wordt eerst een microscopisch flapje (Femto Lasik) of een lenticule (Smile) gemaakt ofwel wordt de bovenste epitheelcellaag van het hoornvlies met een fijn borsteltje verwijderd (Lasek).

Bij Smile wordt aansluitend de lenticule verwijderd.

Bij Femto Lasik en Lasek wordt de patiënt onder de Excimer laser geplaatst en wordt deze afgesteld zodat de laserstraal perfect gecentreerd kan worden. De patiënt wordt gevraagd om naar het fixatielichtje te kijken. Als er een flapje werd gemaakt, wordt deze losgemaakt en omgeklapt. De eigenlijke behandeling met de Excimer laser duurt maximaal enkele minuten. Via de camera’s van het eyetracking systeem zal bij de minste oogbeweging de laserstraal worden bijgestuurd. Nadien wordt het flapje opnieuw op zijn plaats gebracht waarna het zich snel vasthecht. Bij Lasek wordt op het einde een speciale contactlens op  het hoornvlies geplaatst om het herstel van de epitheelcellaag te bevorderen (deze wordt na enkele dagen door de chirurg verwijderd).

Nazorg

Een standaard nabehandeling met oogdruppels gedurende enkele weken is noodzakelijk

Wrijven in de ogen is gedurende de eerste weken na de ingreep uiteraard verboden. Om die reden wordt ook gevraagd om de eerste week te slapen met een oogschelp.

Sporten, het dragen van make up,  zwemmen of sauna zijn verboden gedurende minstens 3 weken na de ingreep.

Het hervatten van de beroepsactiviteiten is meestal mogelijk na 2-3 dagen. Afhankelijk van de type ingreep die werd uitgevoerd,  de snelheid van genezing en de werkomgeving kan dit soms iets langer zijn.

Nacontroles worden gepland om de genezing op te volgen en, in het zeldzame geval van een complicatie, tijdig in te grijpen.

Mogelijke risico’s

Gezien de hoge techniciteit van refractieve laserchirurgie is de chirurg grotendeels afhankelijk van de goede werking van de laserapparatuur. Deze voldoen aan de strengste normen en worden meticuleus onderhouden. Een technisch defect is echter nooit 100% te voorkomen. Bij de minste twijfel zal de ingreep echter worden uitgesteld.

De Femto laser technologie maakt het mogelijk om uiterst precies en enkel door middel van laser een microscopisch dun flapje te maken.

Door wrijving ter hoogte van de flap kunnen zelden fijne plooitjes ontstaan die het zicht en de contrastgevoeligheid aantasten, zodat de flap moet losgemaakt en opnieuw gepositioneerd worden. Om deze reden is het zeer belangrijk om de eerste weken na de behandeling niet in de ogen te wrijven en om de eerste week na de behandeling s ’nachts een oogschelp te dragen.

Een inflammatoire reactie onder de flap kan tijdelijk het zicht verminderen maar herstelt met het  gebruik van cortisone druppels.

Bij epitheelcelingroei zullen de cellen van de epitheelcellaag onder de flap groeien. Indien nodig zal de flap worden losgemaakt en de cellen worden verwijderd. Met het gebruik van de Femto laser is deze complicatie uiterst zeldzaam geworden.

Door het werken in een steriele operatiezaal en het gebruik van antibiotische oogdruppels is het risico op infecties zeer klein. Om dezelfde reden is in de eerste weken na de ingreep het gebruik van make up en sporten verboden. In het geval dat er toch een infectie optreedt is deze meestal snel te genezen.

Door de behandeling zal onvermijdelijk schade optreden ter hoogte van de zenuwbanen die de natuurlijke bevochtiging van het hoornvlies regelen. Gelukkig herstelt zich dit snel, maar de eerste weken na de laser behandeling is het gebruik van kunsttranen noodzakelijk.

Een over- of ondercorrectie is tegenwoordig uiterst zeldzaam en slechts in specifieke omstandigheden storend. In dergelijke gevallen zal een lichte brilcorrectie mogelijks nodig zijn. Bij een grote restafwijking zal (kosteloos) een bijbehandeling worden uitgevoerd.

Voornamelijk bij patiënten met een hoge myopie en/of met grote pupillen is een verminderd nachtzicht of het optreden van halo’s (schitteringen rond de lichten) een zeldzame bijwerking. Met de huidige generaties van refractieve lasers is dit risico drastisch verminderd.


FAQ

Jammer genoeg niet. Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

  • Minstens 18 jaar oud zijn en gedurende minstens één jaar een stabiele refractie hebben.
  • Een bijziendheid van minder dan -8 dioptrie, een verziendheid van minder dan +3.5 dioptrie en een astigmatisme van minder dan 5 dioptrie hebben. Mogelijks kunnen deze afwijkingen wél behandeld worden met een refractieve lensimplantatie (ICL) of lensextractie.
  • Geen oogziekten hebben : afwijkingen van het hoornvlies of het netvlies, glaucoom of een voorgeschiedenis van infecties kunnen een tegenindicatie vormen voor een laseroperatie. Om deze reden is een grondig vooronderzoek belangrijk.
  • Algemene aandoeningen zoals rheuma of diabetes kunnen de genezing beïnvloeden. Om die reden wordt er steeds navraag gedaan naar uw algemene gezondheidstoestand en/of medicatiegebruik.
  • Niet zwanger zijn of borstvoeding geven : dit kan een invloed hebben op de sterkte van de ogen. Ook is het gebruik van antibiotische oogdruppels na de ingreep mogelijks schadelijk.
  • Geen lui oog hebben : een refractieve ingreep kan een lui oog niet beter laten zien dan wat het ziet met de beste bril of contactlens.

Neen. Patiënten boven de 40 jaar zullen na de laser behandeling ook een leesbril nodig hebben, maar behouden wel hun vertezicht zonder bril. Een refractieve lensextractie met gebruik van een multifocale lensimplant kan hiervoor wel een alternatief zijn.

Sommige mutualiteiten en hospitalisatieverzekeringen voorzien een vaste tussenkomst voor refractieve chirurgie. Informeer u best op voorhand om hierover zekerheid te hebben.

Onze specialisten refractieve laser chirurgie

Maak een afspraak bij één van de Cadix oogartsen gespecialiseerd in refractieve laserchirurgie.

dr. Zeyen Philippe - oogarts Antwerpen Cadix

Dr. Zeyen Philippe

Cataract, Cornea en Refractief chirurg